הכנסו לדף
    הפייסבוק שלנו
 


ביטוח - נכות מתאונה

מדובר בסעיף ביטוח שונה ונפרד הנלווה לפוליסת ביטוח חיים או הנרכש בפוליסה נפרדת בפני עצמה. ייתכן בהחלט כי למבוטח יהיה כיסוי לנכות מתאונה אך לא יהיה מבוטח באובדן כושר עבודה וההיפך.
המוקשים אשר זרועים בשדה זה של תנאי הפוליסה הם רבים ומגוונים, וחזקה על חברות הביטוח המכירות היטב שדה זה, כי בעת תביעה תעשנה הכל על מנת להותיר בידי המבוטח כמה שפחות ובקופתן כמה שיותר. הסיכוי כי מבוטח ייצא עם מלוא זכויותיו בידיו במקרה של תביעה באופן עצמאי הוא מוגבל ולא גבוה.

יצוין, כי תביעות רבות מוגשות מדי שנה לבתי המשפט, והפסיקה אשר נצברה בנושאים אלו היא רבה מאוד, ובמקרים רבים סותרת אחת את רעותה.

תחומים אלו הנם בעלי שדה רחב ביותר לפרשנות. נתון זה כשלעצמו מצדיק פנייה לייצוג באמצעות עורכי דין המיומנים בתחום זה, ואין להתפתות בשום פנים ואופן לעבודה עצמית או לפנייה לעורך דין שאין זה התמחותו.


"נכות מתאונה" הינו ביטוח הנרכש בדרך כלל כסעיף ביטוחי נוסף הנלווה לפוליסת ביטוח חיים.  ביטוח כזה יכול גם להיכנס במסגרת ביטוח "תאונות אישיות" ויכול הוא להצטרף כביטוח נוסף במכלול גדול של ביטוחים, לרבות ביטוחים קולקטיביים במקומות עבודה כיוצ"ב.

המאפיין ביטוח זה בכל המקרים הוא בכך שהוא משולם כפונקציה של סכום הביטוח שנרכש ואחוז הנכות הצמיתה של המבוטח, אך אלייה וקוץ בה. לרוב ייתקל המבוטח, התובע מכח סעיף זה, בבעיות רבות מצד חברת הביטוח ובהתחכמויות שונות ומשונות המלוות בפרשנויות מוזרות ועקומות בהן משתמשת המבטחת לצורך הקטנת התשלום המגיע למבוטח.

לדוגמא: אדם שביטח את עצמו בסעיף נכות מתאונה בסכום של 100,000 ₪ ונפסקו לו 10% נכות חושב לתומו ובצדק, כי חברת הביטוח תשלם לו 10,000 ₪.  בפועל חב' הביטוח מוכנות לשלם לכל היותר  50% דהיינו 5,000 ₪.  כך הם פני הדברים באלפי תביעות המוגשות לחברות הביטוח מכח סעיף זה. 

יש לנתח משפטית את תנאי הביטוח כפי שהם נוסחו בכל פוליסה, שבעטייה מוגשת התביעה לחב' ביטוח פלונית, יחד עם כוונת הצדדים בביטוח זה. אין להסכים לפרשנות של חברות הביטוח המפחיתות מסכום הפיצויים הנקוב בפוליסה במקרה של נכות מתאונה מחצית מהנכות הרפואית שנקבעה למבוטח.

התישנות: בעבר שאלה זו לא הוכרעה והיו מס' פסקי דין סותרים בשאלה אימתי מתחיל מרוץ ההתישנות של תביעה לתגמולי ביטוח תאונות ? הקבוע בחוק חוזה ביטוח 3 שנים. האם מיום קרות התאונה יש לספור 3 שנים ? או האם מיום התגבשות הנכות הצמיתה יש לספור 3 שנים ? בפסק דין של ביהמ"ש העליון ע"א 1806/05 הראל חב' לביטוח בע"מ נ' עזבון המנוח דויד אמיתי ז"ל מיום 21.5.08 נקבע ברוב דעות כי המועד הקובע לשם תחילת מרוץ תקופת ההתישנות בתביעה לתגמולי ביטוח הוא מועד קרות התאונה כאשר עסקינן בפוליסה לביטוח תאונות אישיות.

סיכום
פעמים רבות הנפגע המבוטח פונה לממש את זכויותיו על פי פוליסת הביטוח ומגלה כי תגובת חברת הביטוח כלפיו קשיחה ובלתי מתפשרת. חזיון נפרץ הוא כי רבים מהמבוטחים אשר פונים לחברת ביטוח לאחר תאונה או מחלה במטרה לקבל את תגמולי הביטוח מכח סעיף נכות מתאונה ו/או פיצוי חודשי במקרה של אובדן כושר עבודה נדחים על סף, ובמקרה הטוב מאושר להם סכום חלקי בלבד בבחינת "אין הקומץ משביע את הארי". לעניין זה אמליץ מספר כללי מפתח של עשה ואל תעשה בעת פניה לחברת ביטוח בתביעה.
 
1. במקרה של אובדן כושר עבודה שיכול ויתמשך מעל ל 3 חודשים, יש לפנות לא יאוחר מחודשיים לאחר מקרה הביטוח לחברה. איחור בזמן משאיר פתח בידי חברת הביטוח לצמצם את הזכות או לבטלה ובמרבית המקרים ללא כל צדקה.

2. להצטייד בתיעוד רפאי מתאים. אישורי מחלה ממושכים מרופא משפחה יזכו על פי רוב בביטול מצד חברת הביטוח, מה שאין כך כאשר אישורים אלו ניתנים על ידי רופא מומחה בתחום הבעיה הרפואית.

3. במקרים קשים יותר יש להצטייד בחוות דעת נוספת של רופא תעסוקתי.

4. במקרה של דחיית התביעה ע"י חברת הביטוח או הקטנת הסכום שמגיע (צמצום הזכות), אין לקבל זאת בהכרח כהלכה למשה מסיני ויש לפנות לעורך דין המומחה בתחום על מנת שיאשר את החלטת חברת הביטוח, ויבקר אותה.

5. יש להיזהר מליפול במוקשים אשר חברות ביטוח טומנות לתובע. לדוגמא: לא בכל המקרים בהם תבקש חברת הביטוח להפנות את התובע לרופא מטעמה יש להיעתר לכך. במקרים רבים, דעתו של רופא חברת הביטוח תהיה סובייקטיבית וקיצונית וכמעט תמיד תחלוק על מסמכים רפואיים אחרים שניתנו באופן אובייקטיבי ובסופו של דבר יכשיל רופא חברת הביטוח את התביעה ויעניק גושפנקא לחברת הביטוח לסרב לשלם.

6. יש לשים לב לכך כי כיסוי אובדן כושר עבודה מקנה זכות לקבלת תגמולי ביטוח גם במקרה של אובדן כושר חלקי. בתנאי לכך הוא קיום אובדן כושר מלא של לפחות יום אחד בלבד ולא יותר. במקרה של רכישת כיסוי ביטוחי מורחב אין צורך באובדן כושר מלא גם של יום אחד, והזכות מוקנית כבר מהיום הראשון (לאחר תקופת המתנה).

7. כל מקרה תביעה של אובדן כושר עבודה כרוך במילוי "טופס תביעה". טופס כזה מכיל שאלות רבות מכוונים שונים על מקרה התאונה ופרטים נוספים. רצוי למלא טופס זה עם גורם מקצועי וזאת על מנת לא להיכשל בפליטת קולמוס אשר תקשה על התביעה.

8. גם לאחר שחברת הביטוח תאשר כבר את התביעה, בדרך כלל ייעשו נסיונות מצידה לבחון את התובע מעת לעת האם עדיין הוא זכאי לתגמולים.  במקרה כזה תדרוש חברת הביטוח המצאת בדיקות שונות, אישורים שונים ואף בדיקות אצל רופאיה. רצוי להיענות לדרישות אלה רק לאחר היוועצות עם גורם משפטי מוסמך, כאמור לעיל.
 
לא אחת קורה, כי נפגע אינו מודע לזכויותיו ועקב כך נמנעת ממנו הכנסה אשר תסייע לו להמשיך את שגרת חייו במינימום זעזועים. יתרה מכך, גם אם מודע הוא לזכויותיו, נחוצה מיומנות על מנת לתבוע את הזכויות בצורה מקצועית וחלקה ללא חיכוכים וקרוב לוודאי שהיעזרות בגורם מקצועי כגון: עו"ד המתמחה בעניין, מסייעת לניצול הזכויות במלואן ולמניעת תסכול וכאב ראש מיותר.

 

 

 

גם זו תאונת עבודה: חטף התקף לב בזמן ויכוח -
ויפוצה ע"י הביטוח הלאומי

13.3.2012

לכתבה המלאה
 
כמה שווה אצבע מוגבלת בתנועה?
9.3.2012

לכתבה המלאה
 
יותר ממיליון שקלים פיצויים למשפחתה של אישה
שקרס עליה עץ

3.2.2012

לכתבה המלאה
 
760 אלף שקל פיצויים לאדם שנפגע בתאונת דרכים
16.1.2012

לכתבה המלאה
 
יקבל פיצויים בסך 1.8 מיליון ש"ח בגין פציעה בעין
לכתבה המלאה
 
האם התקף לב שאירע בעבודה, הוא תאונת עבודה?
7.10.2011

לכתבה המלאה
 
העד התנהג לא יפה, המוסד לביטוח לאומי ישלם
פורסם 19.8.11

לכתבה המלאה
 
תעוקת חזה הוכרה כפגיעה בעבודה
פורסם 29.7.11

לכתבה המלאה
 
רוכב אופניים שנפגע בתאונת דרכים פוצה ב-1.5 מליון שקלים
פורסם 6.5.11

לכתבה המלאה
 
שליח שעבר תאונה יפוצה ב- 205 אלף שקלים
פורסם 15.4.11

לכתבה המלאה
 
נפגע בתאונה, קיבל כסף
פורסם 18.3.11

לכתבה המלאה
 
ההתרגשות בעקבות מציאת המסמך הסודי
השפיעה על הלב

פורסם 4.3.11

לכתבה המלאה
 
משפחות של טובעים במערת המוות תובעים 2.5 מליון שקלים
כל אחת

פורסם 11.2.11

לכתבה המלאה
 
חדשות ערוץ 2 - כתבה על הטביעות למוות במערה וראיון עם עו"ד ערן בקר
לצפייה לחץ/י כאן
 
גם זה קורה:
מס ההכנסה יחזיר 770 אלף שקלים

פורסם 28.1.11

לכתבה המלאה
 
ראה גופות שרופות במלחמה,
מבקש שיכירו בו כנכה של משרד הביטחון

פורסם 14.1.11

לכתבה המלאה
 
נפל עליה קלסר, קיבלה מענק מהביטוח הלאומי
פורסם 17.12.10

לכתבה המלאה
 
נפל במרכז הספורט, תובע יותר ממליון שקלים
פורסם 3.12.10

לכתבה המלאה
 
הטעות בזיהוי עלתה למשטרת ישראל ולמדינה 200 אלף שקל
פורסם 29.10.10

לכתבה המלאה
 
אלמנתו של תושב הצפון תקבל 1.4 מליון שקלים פיצויים 
פורסם 14.10.10

לכתבה המלאה
 
תושבת הצפון שנדרסה תפוצה בכחצי מליון שקלים
פורסם 21.9.10

לכתבה המלאה

 
"המערה באכזיב פסטורלית?"
פורסם  3.9.10

 
"מוות במערה באכזיב"
פורסם בידיעות אחרונות 3.9.10

לכתבה המלאה
 
האישה התאילנדית דרשה לחלוק את הירושה עם האלמנה ונדחתה
פורסם   28.7.10

לכתבה המלאה
 
מדריך שהוכה בידי חניכיו תובע 1.5 מליון שקל מהפנימייה
פורסם   18.6.10

לכתבה המלאה
 
נפגעה בניתוח בשלפוחית השתן ותפוצה ב-150 אלף שקלים
פורסם   10.6.10

לכתבה המלאה

 
נפלה בדרך לרכבת וקיבלה יותר מ-350 אלף שקל פיצויים
פורסם  20.5.10

לכתבה המלאה

 
כאבים קלים בגב התחתון שווים 213 אלף שקל
פורסם  5.3.10

לכתבה המלאה
 
יקבל חצי מליון שקל פיצויים בלי שנקבעו לו אחוזי נכות
פורסם  30.10.09

לכתבה המלאה
 
הוכר כנפגע עבודה למרות שהתנדב
פורסם  2.10.09

לכתבה המלאה
 
תושבת נהריה שנפגעה מרכב תפוצה ביותר ממליון שקלים
פורסם  11.9.09

לכתבה המלאה
 
נפגע בדרכו לטפל בתאונה אחרת, ויפוצה
פורסם  28.8.09

לכתבה המלאה
 
עובד העירייה נעלב מהמנהלת ויוכר כנפגע תאונת עבודה
פורסם  20.3.09

לכתבה המלאה
 
עובד עירייה שהוחלט להופכו למטאטא רחובות יוכר
כנפגע תאונת עבודה

פורסם  20.3.09

לכתבה המלאה
 
תביעה: הבלשים גרמו התקף לב בעקבות טעות בזיהוי
פורסם  6.3.09

לכתבה המלאה
 
"השוטרים טעו בזיהוי והפכו קיבוצניק לנכה"
התפרסם בידיעות אחרונות 6.3.09

לכתבה המלאה
 
תושב הצפון תובע 2.5 מליון שקלים
מהמשטרה על טעות בזיהוי

פורסם  5.3.09

לכתבה המלאה
 
נחשפה לאזבסט, חלתה בסרטן ותובעת 2.5 מליון שקל
פורסם  15.1.09

לכתבה המלאה
 
בן 26 יוכר כנכה צה"ל
פורסם  22.12.08

לכתבה המלאה
 
ננשכה ע"י כלב ותפוצה ב-250 אלף שקל
פורסם  17.7.08

לכתבה המלאה
 
בת 78 תפוצה ב-209 אלף שקל
פורסם  6.6.08

לכתבה המלאה
 
בית הדין לעבודה הכיר בליקוי שמיעה תאונת עבודה
פורסם  21.3.08

לכתבה המלאה
 
קיבל פיצויים 11 שנים לאחר התאונה
פורסם   22.2.08

לכתבה המלאה
 
בית המשפט: מנהל השוק חלה לאחר שהותקף מילולית
פורסם  11.1.08

לכתבה המלאה
 
בית המשפט קבע: יש קשר בין אוטם שריר הלב לעבודה
פורסם   11.1.08

לכתבה המלאה
 
נפצע בתאונת דרכים ויקבל 3 מליון שקל
פורסם   28.12.07

לכתבה המלאה
 
הכלב נשך את האישה בשדיה ובעליו נתבעים לשלם
1.5 מליון שקל

פורסם    21.12.07

לכתבה המלאה
 
85 אלף שקל פיצוי לאישה שנפגעה בעמוד השדרה
במהלך הרדמה

פורסם   16.11.07

לכתבה המלאה
 
280 אלף שקל לצעירה שנפצעה בתאונת דרכים
למרות שאין לה אחוזי נכות

פורסם  19.10.07

לכתבה המלאה
 
החליק באולם שמחות ויקבל 51 אלף שקל
פורסם  25.7.07

לכתבה המלאה
 
תושבת עכו שנפצעה מקריסת קיר תובעת 2 מליון שקל
מקלאבמרקט

פורסם   25.5.07

לכתבה המלאה
 
תושב נהריה תובע 2.5 מליון שקל מקליניקה לטיפולי לייזר
פורסם  26.1.07

לכתבה המלאה
 
משפחתו של תושב הצפון שנהרג בתאונת רכבת
תובעת 2.5 מליון שקל

פורסם   1.12.06

לכתבה המלאה
 
 
סטודנט שנפצע בתאונת דרכים יקבל פיצויים של
כ-340 אלף שקל

פורסם    17.11.06

לכתבה המלאה
 
 
בת 90 תקבל 90
פורסם   1.9.06

לכתבה המלאה
 
 
מתקין אזעקות הוכר כנפגע ב"מחלה מקצועית"
פורסם  7.7.06

לכתבה המלאה
 
 
חברת החשמל תשלם למשפחה כ-840 אלף שקל
פורסם  9.6.06

לכתבה המלאה
 
 
כ-850 אלף שקל פיצויים למשפחה שבנה התחשמל למוות
פורסם    9.6.06

לכתבה המלאה
 
 
נפגע בקרסול בתאונת דרכים ויקבל מהביטוח 248 אלף שקל
פורסם   24.2.06

לכתבה המלאה
 
 
טוען שחלה עקב תאונה ותובע את הביטוח ב-2.5 מליון שקל
פורסם   18.11.04

לכתבה המלאה
 

תושבת נהריה שנפצעה בתאונת דרכים
תקבל 300 אלף שקל פיצויים

פורסם  12.03

לכתבה המלאה

 
 
 
 
ערן בקר - משרד עורכי דין   כתובת. רח' הרצל 75 נהריה  22446  טל' רב קווי. 04-9001056  פקס. 04-9001057  דואר אלקטרוני. eran.ebeker.co.il@gmail.com
בניית אתרים | עיצוב אתרים | קידום אתרים | כרטיס פייסבוק עסקי סטודיו רותם-בר: rotembarstudio.com