הכנסו לדף
    הפייסבוק שלנו
 


רשלנות רפואית

בהתאם להגדרת החוק, רשלנות היא סטייה מהתנהגות של אדם סביר או מהתנהגות של אדם שלא השתמש במשלח ידו במיומנות, שאדם סביר ונבון וכשיר לפעול באותו משלח יד היה משתמש באותן נסיבות.

בעוד שנורמות ההתנהגות נקבעות על ידי בתי המשפט, הרי רמת הזהירות הנדרשת מהרופא נגזרת מהמקובל ברפואה. אין הכוונה כי מכל רופא נדרשת רמת זהירות מופלגת ומיומנות מעולה. כן נדרש כי ינהג בזהירות ובמיומנות שבעל מקצוע סביר היה נוקט.

בכל טיפול רפואי ישנם סיכונים, בחלק גדול של הטיפולים הסיכונים קטנים ולעיתים זעומים, ביחס לאיכות החיים שתקבלו לאחר הטיפול ובכל זאת ישנם נפגעים מטיפולים רפואיים.

על כן ניתן לומר כי רשלנות רפואית היא תקלה רפואית שנזק בצידה הנגרמת כתוצאה מטעויות בטיפול או כתוצאה מהפרת חובת הזהירות המוטלת על הרופא אשר גרם לנזק על פי דין.

רשלנות רפואית מאופיינת בתקלות בכל שטחי הרפואה כגון טעויות באיבחון המחלה, איחור בגילוי האבחנה וכפועל יוצא בטיפול במחלה, איבחון רשלני, טעויות בטיפול רפואי, נזקים שנגרמים במעקב הריון או סביב הלידה וטעויות במתן תרופות ובמינון המתאים.

תביעת רשלנות רפואית היא תביעה לפיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו לאדם בעקבות טיפול רפואי רשלני שקיבל. נטל ההוכחה הוא על הנפגע. בכדי להצליח בהגשת תביעות רשלנות רפואית על הניזוק להראות על קיומה של חובת זהירות של המזיק כלפיו, על הפרתה של חובת הזהירות, על קיומו של נזק  גופני שנגרם לו ועל קיומו של קשר סיבתי בין הנזק הגופני לבין הפרת חובת הזהירות של אותו אדם נגדו נטענת טענת הרשלנות הרפואית.

ראשית לכל יש לפנות אל עורך דין המתמחה ברשלנות רפואית בכלל ובתחום הספציפי בו נעשתה הרשלנות בפרט. עורך הדין ייתן את חוות דעתו בקשר לכדאיות התביעה וכך יוכל הניזוק לגבש החלטה. עורך הדין יוציא את מלוא התיק הרפואי מהגורם המטפל ויעביר את התיק לעיונו של מומחה רפואי אשר יעריך אם ניתן לקבל חוות דעת רפואית שתבסס את עילת התביעה.

כדאי לציין כי לרוב ייעוץ ראשוני  אצל עורך דין המתמחה ברשלנות רפואית אינו כרוך בתשלום ועל כן כדאי לשקול לפנות במידה ויש חשש שנגרם נזק כתוצאה מרשלנות רפואית.


חובת זהירות

עוולת הרשלנות דורשת כי בין המזיק לניזוק יתקיימו יחסים המחייבים את המזיק לנהוג בזהירות כלפי הניזוק. הפסיקה קבעה באופן עקרוני כי בין רופא ומטופל קיימים אותם יחסים היוצרים חובת זהירות מושגית, לפיכך, רוב הדיון בתביעות של רשלנות רפואית מתרכז בשאלה האם הופרה חובת הזהירות הקונקרטית, האם נגרם נזק ממשי והאם מתקיים הקשר הסיבתי בין התרשלות הרופא לנזק שנגרם.


הוכחת נזק לאחר טיפול רפואי רשלני

יש מקרים בהם הופרה חובת הזהירות והייתה רשלנות רפואית מובהקת אך זו לא הולידה נזק גופני ממשי. במקרים כאלו אין טעם כלכלי בהגשת תביעות רשלנות רפואית אם הנזק שנגרם אינו ממשי ולצמיתות. ראשי הנזק בגינם נקבל פיצוי  מתחלקים לשניים, נזק ממוני ונזק שאינו ממוני. הנזק הממוני הוא נזק פיזי שניתן בקלות לאומדו כדוגמת הוצאות רפואיות שנדרשו לנפגע עקב הנזק שנגרם לו או הפסד השתכרות בעבר ובעתיד עקב הפגיעה.
נזק שאינו ממוני הוא נזק לא מוחשי כגון סבל, כאב ואובדן הנאות החיים. יש קושי לכמת נזק זה לכדי פיצוי היות והוא משתנה מתובע לתובע.  כדי לזכות בתביעה של רשלנות רפואית על הניזוק להראות כי נגרם לו נזק גופני פיזי ממשי דהיינו נזק ממוני, בשל התרשלותו של המזיק.


הקשר הסיבתי בתביעות רשלנות רפואית

הנפגע  חייב להראות כי קיים קשר סיבתי בין מעשיו הרשלניים של המזיק לבין הנזק שנגרם. יסוד הקשר הסיבתי מחייב להראות כי העוול שנגרם לניזוק היה צפוי או בתחום הסביר. לעיתים מה שנדמה לנו כמעשה רשלני ברור אינו כך אלא מצוי במתחם הסבירות.


חוות דעת רפואית לפני הגשת תביעה משפטית

על פי חוק, כל בעל דין המבקש להוכיח עניין שברפואה מחויב לצרף לתביעתו חוות דעת של מומחה רפואי. ללא חוות דעת זו לרוב אין טעם בהגשת התביעה. הדבר נכון גם  לגבי תביעה של רשלנות רפואית. הרופא המומחה יכול לגבש את חוות הדעת רק כאשר נמצא מולו כל החומר הרפואי הרלוונטי למקרה. פנייה למוסדות הרפואיים רצוי שתיעשה על ידי עורך דין.

עורך הדין יפעל בשם הנפגע לקבלת כל התיק הרפואי ולאחר מכן יידע לאיזה מומחה רפואי לפנות. חוות הדעת צריכה להכיל הסבר מה היא הרשלנות הרפואית באותן נסיבות וכן לקבוע את שיעור הנכות התמידית.


הליך תביעת רשלנות רפואית וכדאיותו

תביעה בגין רשלנות רפואית, ככל תביעה בגין נזקי גוף, תתיישן כעבור 7 שנים מיום קרות האירוע, לפיכך יש לפנות לייעוץ משפטי בשלב מוקדם כלל האפשר בעיקר בשל הצורך להשגת המסמכים הרפואיים וחוות דעת של מומחה רפואי (ישנם מקרים חריגים לנושא ההתיישנות).

עלויות ההגשה של תביעות בגין רשלנות רפואית הן מהגבוהות מבין עלויות כל סוגי התביעות בנזיקין. גובה העלויות נובע בעיקר בשל הצורך בחוות דעת של מומחה רפואי אשר אינה זולה ובאיסוף כל התיעוד הרפואי. מכאן יש לשקול היטיב את כדאיות התביעה. במידה והנזק הוא קטן או שאינו מתבטא בנכות לצמיתות ייתכן וסכום הפיצוי יהיה נמוך מסכום ההוצאות הדרוש להגשת התביעה.

כאשר הנזק הוא ממשי וניתן להעריך אותו באחוזי נכות לצמיתות, התביעה לפיצויים היא כדאית. הליך של תביעת רשלנות רפואית יכול להמשך מספר שנים בין השאר בשל זכותו של הנתבע להגיש חוות דעת מטעמו ובשל חובת התובע להסכים להיבדק על ידי מומחה מטעם הנתבע אם יידרש לכך.


 

גם זו תאונת עבודה: חטף התקף לב בזמן ויכוח -
ויפוצה ע"י הביטוח הלאומי

13.3.2012

לכתבה המלאה
 
כמה שווה אצבע מוגבלת בתנועה?
9.3.2012

לכתבה המלאה
 
יותר ממיליון שקלים פיצויים למשפחתה של אישה
שקרס עליה עץ

3.2.2012

לכתבה המלאה
 
760 אלף שקל פיצויים לאדם שנפגע בתאונת דרכים
16.1.2012

לכתבה המלאה
 
יקבל פיצויים בסך 1.8 מיליון ש"ח בגין פציעה בעין
לכתבה המלאה
 
האם התקף לב שאירע בעבודה, הוא תאונת עבודה?
7.10.2011

לכתבה המלאה
 
העד התנהג לא יפה, המוסד לביטוח לאומי ישלם
פורסם 19.8.11

לכתבה המלאה
 
תעוקת חזה הוכרה כפגיעה בעבודה
פורסם 29.7.11

לכתבה המלאה
 
רוכב אופניים שנפגע בתאונת דרכים פוצה ב-1.5 מליון שקלים
פורסם 6.5.11

לכתבה המלאה
 
שליח שעבר תאונה יפוצה ב- 205 אלף שקלים
פורסם 15.4.11

לכתבה המלאה
 
נפגע בתאונה, קיבל כסף
פורסם 18.3.11

לכתבה המלאה
 
ההתרגשות בעקבות מציאת המסמך הסודי
השפיעה על הלב

פורסם 4.3.11

לכתבה המלאה
 
משפחות של טובעים במערת המוות תובעים 2.5 מליון שקלים
כל אחת

פורסם 11.2.11

לכתבה המלאה
 
חדשות ערוץ 2 - כתבה על הטביעות למוות במערה וראיון עם עו"ד ערן בקר
לצפייה לחץ/י כאן
 
גם זה קורה:
מס ההכנסה יחזיר 770 אלף שקלים

פורסם 28.1.11

לכתבה המלאה
 
ראה גופות שרופות במלחמה,
מבקש שיכירו בו כנכה של משרד הביטחון

פורסם 14.1.11

לכתבה המלאה
 
נפל עליה קלסר, קיבלה מענק מהביטוח הלאומי
פורסם 17.12.10

לכתבה המלאה
 
נפל במרכז הספורט, תובע יותר ממליון שקלים
פורסם 3.12.10

לכתבה המלאה
 
הטעות בזיהוי עלתה למשטרת ישראל ולמדינה 200 אלף שקל
פורסם 29.10.10

לכתבה המלאה
 
אלמנתו של תושב הצפון תקבל 1.4 מליון שקלים פיצויים 
פורסם 14.10.10

לכתבה המלאה
 
תושבת הצפון שנדרסה תפוצה בכחצי מליון שקלים
פורסם 21.9.10

לכתבה המלאה

 
"המערה באכזיב פסטורלית?"
פורסם  3.9.10

 
"מוות במערה באכזיב"
פורסם בידיעות אחרונות 3.9.10

לכתבה המלאה
 
האישה התאילנדית דרשה לחלוק את הירושה עם האלמנה ונדחתה
פורסם   28.7.10

לכתבה המלאה
 
מדריך שהוכה בידי חניכיו תובע 1.5 מליון שקל מהפנימייה
פורסם   18.6.10

לכתבה המלאה
 
נפגעה בניתוח בשלפוחית השתן ותפוצה ב-150 אלף שקלים
פורסם   10.6.10

לכתבה המלאה

 
נפלה בדרך לרכבת וקיבלה יותר מ-350 אלף שקל פיצויים
פורסם  20.5.10

לכתבה המלאה

 
כאבים קלים בגב התחתון שווים 213 אלף שקל
פורסם  5.3.10

לכתבה המלאה
 
יקבל חצי מליון שקל פיצויים בלי שנקבעו לו אחוזי נכות
פורסם  30.10.09

לכתבה המלאה
 
הוכר כנפגע עבודה למרות שהתנדב
פורסם  2.10.09

לכתבה המלאה
 
תושבת נהריה שנפגעה מרכב תפוצה ביותר ממליון שקלים
פורסם  11.9.09

לכתבה המלאה
 
נפגע בדרכו לטפל בתאונה אחרת, ויפוצה
פורסם  28.8.09

לכתבה המלאה
 
עובד העירייה נעלב מהמנהלת ויוכר כנפגע תאונת עבודה
פורסם  20.3.09

לכתבה המלאה
 
עובד עירייה שהוחלט להופכו למטאטא רחובות יוכר
כנפגע תאונת עבודה

פורסם  20.3.09

לכתבה המלאה
 
תביעה: הבלשים גרמו התקף לב בעקבות טעות בזיהוי
פורסם  6.3.09

לכתבה המלאה
 
"השוטרים טעו בזיהוי והפכו קיבוצניק לנכה"
התפרסם בידיעות אחרונות 6.3.09

לכתבה המלאה
 
תושב הצפון תובע 2.5 מליון שקלים
מהמשטרה על טעות בזיהוי

פורסם  5.3.09

לכתבה המלאה
 
נחשפה לאזבסט, חלתה בסרטן ותובעת 2.5 מליון שקל
פורסם  15.1.09

לכתבה המלאה
 
בן 26 יוכר כנכה צה"ל
פורסם  22.12.08

לכתבה המלאה
 
ננשכה ע"י כלב ותפוצה ב-250 אלף שקל
פורסם  17.7.08

לכתבה המלאה
 
בת 78 תפוצה ב-209 אלף שקל
פורסם  6.6.08

לכתבה המלאה
 
בית הדין לעבודה הכיר בליקוי שמיעה תאונת עבודה
פורסם  21.3.08

לכתבה המלאה
 
קיבל פיצויים 11 שנים לאחר התאונה
פורסם   22.2.08

לכתבה המלאה
 
בית המשפט: מנהל השוק חלה לאחר שהותקף מילולית
פורסם  11.1.08

לכתבה המלאה
 
בית המשפט קבע: יש קשר בין אוטם שריר הלב לעבודה
פורסם   11.1.08

לכתבה המלאה
 
נפצע בתאונת דרכים ויקבל 3 מליון שקל
פורסם   28.12.07

לכתבה המלאה
 
הכלב נשך את האישה בשדיה ובעליו נתבעים לשלם
1.5 מליון שקל

פורסם    21.12.07

לכתבה המלאה
 
85 אלף שקל פיצוי לאישה שנפגעה בעמוד השדרה
במהלך הרדמה

פורסם   16.11.07

לכתבה המלאה
 
280 אלף שקל לצעירה שנפצעה בתאונת דרכים
למרות שאין לה אחוזי נכות

פורסם  19.10.07

לכתבה המלאה
 
החליק באולם שמחות ויקבל 51 אלף שקל
פורסם  25.7.07

לכתבה המלאה
 
תושבת עכו שנפצעה מקריסת קיר תובעת 2 מליון שקל
מקלאבמרקט

פורסם   25.5.07

לכתבה המלאה
 
תושב נהריה תובע 2.5 מליון שקל מקליניקה לטיפולי לייזר
פורסם  26.1.07

לכתבה המלאה
 
משפחתו של תושב הצפון שנהרג בתאונת רכבת
תובעת 2.5 מליון שקל

פורסם   1.12.06

לכתבה המלאה
 
 
סטודנט שנפצע בתאונת דרכים יקבל פיצויים של
כ-340 אלף שקל

פורסם    17.11.06

לכתבה המלאה
 
 
בת 90 תקבל 90
פורסם   1.9.06

לכתבה המלאה
 
 
מתקין אזעקות הוכר כנפגע ב"מחלה מקצועית"
פורסם  7.7.06

לכתבה המלאה
 
 
חברת החשמל תשלם למשפחה כ-840 אלף שקל
פורסם  9.6.06

לכתבה המלאה
 
 
כ-850 אלף שקל פיצויים למשפחה שבנה התחשמל למוות
פורסם    9.6.06

לכתבה המלאה
 
 
נפגע בקרסול בתאונת דרכים ויקבל מהביטוח 248 אלף שקל
פורסם   24.2.06

לכתבה המלאה
 
 
טוען שחלה עקב תאונה ותובע את הביטוח ב-2.5 מליון שקל
פורסם   18.11.04

לכתבה המלאה
 

תושבת נהריה שנפצעה בתאונת דרכים
תקבל 300 אלף שקל פיצויים

פורסם  12.03

לכתבה המלאה

 
 
 
 
ערן בקר - משרד עורכי דין   כתובת. רח' הרצל 75 נהריה  22446  טל' רב קווי. 04-9001056  פקס. 04-9001057  דואר אלקטרוני. eran.ebeker.co.il@gmail.com
בניית אתרים | עיצוב אתרים | קידום אתרים | כרטיס פייסבוק עסקי סטודיו רותם-בר: rotembarstudio.com