הכנסו לדף
    הפייסבוק שלנו
 


תאונות ילדים בביה"ס

הבסיס החוקי לקבלת פיצויים בעת פגיעה של תלמיד ו/או ילד בגן ילדים הינו עפ"י חוק לימוד חובה תש"ט 1949 סעיף 6 (ד1) " מי שזכאי לחינוך חינם לפי סעיף זה יהיה מבוטח בביטוח תאונות אישיות, באמצעות רשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה נמצא מוסד החינוך שבו הוא לומד.."

במקרים בהם נגרמה פגיעה של ילדים בתאונות קיימים הסדרים וכללים מיוחדים שראוי להכירם. כך, למשל, כאשר מדובר בילד שנפגע בתאונה בעת שהיה בגן או תלמיד בבית ספר יחול עליו הסדר ביטוחי ספציפי לילדים.


ביטוח תלמידים

עפ"י חוק חינוך חובה קיים הסדר ביטוחי מכוח "פוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים", לפיו כל התלמידים בישראל מבוטחים בפוליסת ביטוח למקרה של פגיעה בתאונה. כל מי שרשום כתלמיד ולומד בפועל במוסד חינוכי שהינו בית ספר, תלמידי ישיבה, ילדים בגן ילדים (גן חובה וטרום חובה), וכן ילדים קטנים בפעוטונים ומעונות של הרשות המקומית. עפ"י הפוליסה הנ"ל התלמידים מבוטחים 24 שעות ביממה לגבי כל תאונה (למעט תאונות דרכים או נפגעי ארועי איבה שלגביהם יחולו הסדרים מכח חיקוקים אחרים), גם אם התאונה התרחשה בבית או בכל מקום אחר מחוץ לבית הספר. קיימת טעות נפוצה של הורים רבים שאינם יודעים כלל על קיומו של ביטוח זה, בעיקר ביחס לתאונות שמתרחשות מחוץ לכותלי ביה"ס למרות שבפועל אותם הורים הם אלה אשר בד"כ מממנים את הביטוח מתוך תשלומי אגרות חינוך למועצה המקומית.


מהי תאונה?

"תאונה" מוגדרת בפוליסה כארוע פיזי, חיצוני, גלוי לעין, בלתי צפוי, הגורם להיזק גופני. מהגדרה זו עולה כי מחלות אינן כלולות בכיסוי הביטוחי עפ"י הפוליסה אלא רק אירועים של תאונות. עוד יצויין, כי הפוליסה אינה חלה על תאונות דרכים, פגיעה כתוצאה מפעולת איבה ומקרי רשלנות רפואית.


תשלום פיצויים

עפ"י הפוליסה ישולמו פיצויים רק במקרים שבהם נקבעה נכות קבועה או זמנית כדלהלן:

• מוות מתאונה – ישולם סכום של כ- 146,000 ₪ (צמוד למדד).

• נכות מלאה וקבועה – ישולם סכום של כ-584,000 ₪ (כולל תוספת עבור "מענק חומרה") צמוד למדד.

• נכות חלקית וקבועה - הפיצוי יחושב עפ"י אחוזי הנכות שנקבעו מתוך סכום של כ- 390,000 ₪ (צמוד למדד). למשל, תלמיד שנקבעה לו נכות צמיתה של 10% יקבל פיצוי בסך 39,000 ₪. הנכות המינימלית לתשלום הינה בשעור של 5% לפחות. בנוסף, במקרים של נכות גבוהה מ- 80% ישולם "מענק חומרה" בשיעור של 50% מסכום הפיצוי.

• נכות זמנית – ישולם סכום יומי בסך של כ-100 ₪ לכל יום לתקופה מקסימלית של 6 חודשים, למעט 5 הימים הראשונים ובתנאי שהנכות תימשך לפחות 21 ימים ברציפות.

• החזר הוצאות – ישולם החזר בגין עלות רכישה ו/או השכרה של אמצעי עזר רפואיים הנחוצים לנפגע עד תקרה של כ- 1,220 ₪ ולתקופה מירבית של 6 חודשים.

ברוב מקרי התאונות (למעט חו"ח מקרי מוות) המחלוקת העיקרית בין הנפגע לחברת הביטוח הינה בשאלת גובה הנכות. הנפגע רשאי להסתמך על חוות דעת רפואית מטעמו לענין גובה הנכות. מאידך, חברת הביטוח תדרוש בד"כ מהנפגע להיבדק ע"י רופא מטעמה אשר עשוי להעריך את הנכות בשיעור נמוך יותר. במידה וקיימים פערים משמעותיים שלא ניתנים לגישור יתכן כי הנפגע יאלץ להגיש תביעה לביהמ"ש. בכל מקרה, תהא זו טעות מצידו של הנפגע להסכים להערכתו של המומחה מטעם חברת הביטוח מבלי לקבל חוות דעת עצמאית של רופא מומחה מטעמו של הנפגע לענין גובה הנכות.


הגשת תביעה נוספת בגין התאונה

לעתים עומדת לתלמיד שנפגע בתאונה זכות להגיש תביעת נזיקין בגין התאונה נגד הגורם האחראי. למשל, תלמיד שנפל לתוך בור במדרכה, תלמיד שנפגע במהלך טיול עקב ארגון לקוי, תלמיד שנפגע ממיתקן שאינו בטיחותי או בלתי תקין.

במקרים אלה תעמוד לתלמיד זכות להגיש תביעה גם עפ"י פוליסת ביטוח תלמידים וגם נגד הגורם המזיק שאחראי לפגיעתו בתאונה, ולא יבוצעו כל ניכוי או הפחתה מהסכומים שיגיעו לתלמיד-הנפגע בכל אחד מאפיקי התביעות בגין התביעה האחרת מאחר שמדובר בתביעות שהינן נפרדות ועצמאיות לחלוטין.


את מי תובעים? - באופן "גס" ניתן לחלק את התאונות הנ"ל ל- 2 סוגים עיקריים:

הסוג האחד – תאונות המתרחשות עקב פגם או ליקוי במבנה או במקרקעין בהם נמצא בית הספר. למשל, בור בלתי מכוסה אליו נופל התלמיד, מיתקן שנופל על התלמיד, וכיוצ"ב. תביעה מסוג זה תוגש בד"כ נגד הרשות המקומית שבשטחה נמצא בית הספר.

הסוג השני – תאונות שמתרחשות עקב עניינים הקשורים לפעילויות בבית הספר (לרבות בהפסקות) ובין היתר מעשים של התלמיד או אחרים שפגעו בו, כגון מעשי אלימות, מעשי קונדס ומשחקים מסוכנים או מעשים רשלניים מכל סוג שהוא. במקרה זה התביעה תוגש נגד המדינה (משרד החינוך). ניתן גם להגיש את התביעה במישרין נגד מנהל בית הספר או מורה או כל ממלא תפקיד אחר שהתרשלו כלפי התלמיד.

בנוסף, ילדים ונערים עלולים להיות קרבנות של אלימות מחוץ לפעילויות של בית הספר. במקרים אלה יש לשקול היטב את האפשרות להגיש תביעת נזיקין נגד הגורם הפוגע ו/או נגד מי שהיה אחראי עליו ו/או נגד מי שהיה אחראי על המקום בו ארע הארוע האלים (כגון מועדונים וכד').

חשוב לזכור כי מדובר בתביעת נזיקין והבסיס לה, כמו כל תביעת נזיקין אחרת, הוא בד"כ הטענה כי הנתבע התרשל כלפי התובע, בין אם מדובר ברשלנות שמקורה בתחזוקה לקויה או במבנה פגום (ואז הנתבעת תהא בד"כ הרשות המקומית) ובין אם מדובר בסדרי פיקוח לא נאותים מצד גורמי האחראים לניהול ביה"ס (ואז הנתבעת תהא המדינה).

בכל מקרה, יש לבחון בקפידה כל מקרה לגופו ולשים דגש על שאלת האחריות מכל היבטיה כסוגיה מרכזית, שכן כשלון בהוכחת הרשלנות מצד הנתבע יוביל לכישלון ודחייה של התביעה כולה.

בנוסף לשאלת האחריות תמיד עולה השאלה בדבר גובה הנזק. במידה ונגרמה לתלמיד נכות עקב התאונה יהא עליו להגיש חוות דעת רפואית שבמסגרתה יעריך מומחה רפואי מטעם התלמיד את הנכות שנגרמה לו עקב התאונה.


 

גם זו תאונת עבודה: חטף התקף לב בזמן ויכוח -
ויפוצה ע"י הביטוח הלאומי

13.3.2012

לכתבה המלאה
 
כמה שווה אצבע מוגבלת בתנועה?
9.3.2012

לכתבה המלאה
 
יותר ממיליון שקלים פיצויים למשפחתה של אישה
שקרס עליה עץ

3.2.2012

לכתבה המלאה
 
760 אלף שקל פיצויים לאדם שנפגע בתאונת דרכים
16.1.2012

לכתבה המלאה
 
יקבל פיצויים בסך 1.8 מיליון ש"ח בגין פציעה בעין
לכתבה המלאה
 
האם התקף לב שאירע בעבודה, הוא תאונת עבודה?
7.10.2011

לכתבה המלאה
 
העד התנהג לא יפה, המוסד לביטוח לאומי ישלם
פורסם 19.8.11

לכתבה המלאה
 
תעוקת חזה הוכרה כפגיעה בעבודה
פורסם 29.7.11

לכתבה המלאה
 
רוכב אופניים שנפגע בתאונת דרכים פוצה ב-1.5 מליון שקלים
פורסם 6.5.11

לכתבה המלאה
 
שליח שעבר תאונה יפוצה ב- 205 אלף שקלים
פורסם 15.4.11

לכתבה המלאה
 
נפגע בתאונה, קיבל כסף
פורסם 18.3.11

לכתבה המלאה
 
ההתרגשות בעקבות מציאת המסמך הסודי
השפיעה על הלב

פורסם 4.3.11

לכתבה המלאה
 
משפחות של טובעים במערת המוות תובעים 2.5 מליון שקלים
כל אחת

פורסם 11.2.11

לכתבה המלאה
 
חדשות ערוץ 2 - כתבה על הטביעות למוות במערה וראיון עם עו"ד ערן בקר
לצפייה לחץ/י כאן
 
גם זה קורה:
מס ההכנסה יחזיר 770 אלף שקלים

פורסם 28.1.11

לכתבה המלאה
 
ראה גופות שרופות במלחמה,
מבקש שיכירו בו כנכה של משרד הביטחון

פורסם 14.1.11

לכתבה המלאה
 
נפל עליה קלסר, קיבלה מענק מהביטוח הלאומי
פורסם 17.12.10

לכתבה המלאה
 
נפל במרכז הספורט, תובע יותר ממליון שקלים
פורסם 3.12.10

לכתבה המלאה
 
הטעות בזיהוי עלתה למשטרת ישראל ולמדינה 200 אלף שקל
פורסם 29.10.10

לכתבה המלאה
 
אלמנתו של תושב הצפון תקבל 1.4 מליון שקלים פיצויים 
פורסם 14.10.10

לכתבה המלאה
 
תושבת הצפון שנדרסה תפוצה בכחצי מליון שקלים
פורסם 21.9.10

לכתבה המלאה

 
"המערה באכזיב פסטורלית?"
פורסם  3.9.10

 
"מוות במערה באכזיב"
פורסם בידיעות אחרונות 3.9.10

לכתבה המלאה
 
האישה התאילנדית דרשה לחלוק את הירושה עם האלמנה ונדחתה
פורסם   28.7.10

לכתבה המלאה
 
מדריך שהוכה בידי חניכיו תובע 1.5 מליון שקל מהפנימייה
פורסם   18.6.10

לכתבה המלאה
 
נפגעה בניתוח בשלפוחית השתן ותפוצה ב-150 אלף שקלים
פורסם   10.6.10

לכתבה המלאה

 
נפלה בדרך לרכבת וקיבלה יותר מ-350 אלף שקל פיצויים
פורסם  20.5.10

לכתבה המלאה

 
כאבים קלים בגב התחתון שווים 213 אלף שקל
פורסם  5.3.10

לכתבה המלאה
 
יקבל חצי מליון שקל פיצויים בלי שנקבעו לו אחוזי נכות
פורסם  30.10.09

לכתבה המלאה
 
הוכר כנפגע עבודה למרות שהתנדב
פורסם  2.10.09

לכתבה המלאה
 
תושבת נהריה שנפגעה מרכב תפוצה ביותר ממליון שקלים
פורסם  11.9.09

לכתבה המלאה
 
נפגע בדרכו לטפל בתאונה אחרת, ויפוצה
פורסם  28.8.09

לכתבה המלאה
 
עובד העירייה נעלב מהמנהלת ויוכר כנפגע תאונת עבודה
פורסם  20.3.09

לכתבה המלאה
 
עובד עירייה שהוחלט להופכו למטאטא רחובות יוכר
כנפגע תאונת עבודה

פורסם  20.3.09

לכתבה המלאה
 
תביעה: הבלשים גרמו התקף לב בעקבות טעות בזיהוי
פורסם  6.3.09

לכתבה המלאה
 
"השוטרים טעו בזיהוי והפכו קיבוצניק לנכה"
התפרסם בידיעות אחרונות 6.3.09

לכתבה המלאה
 
תושב הצפון תובע 2.5 מליון שקלים
מהמשטרה על טעות בזיהוי

פורסם  5.3.09

לכתבה המלאה
 
נחשפה לאזבסט, חלתה בסרטן ותובעת 2.5 מליון שקל
פורסם  15.1.09

לכתבה המלאה
 
בן 26 יוכר כנכה צה"ל
פורסם  22.12.08

לכתבה המלאה
 
ננשכה ע"י כלב ותפוצה ב-250 אלף שקל
פורסם  17.7.08

לכתבה המלאה
 
בת 78 תפוצה ב-209 אלף שקל
פורסם  6.6.08

לכתבה המלאה
 
בית הדין לעבודה הכיר בליקוי שמיעה תאונת עבודה
פורסם  21.3.08

לכתבה המלאה
 
קיבל פיצויים 11 שנים לאחר התאונה
פורסם   22.2.08

לכתבה המלאה
 
בית המשפט: מנהל השוק חלה לאחר שהותקף מילולית
פורסם  11.1.08

לכתבה המלאה
 
בית המשפט קבע: יש קשר בין אוטם שריר הלב לעבודה
פורסם   11.1.08

לכתבה המלאה
 
נפצע בתאונת דרכים ויקבל 3 מליון שקל
פורסם   28.12.07

לכתבה המלאה
 
הכלב נשך את האישה בשדיה ובעליו נתבעים לשלם
1.5 מליון שקל

פורסם    21.12.07

לכתבה המלאה
 
85 אלף שקל פיצוי לאישה שנפגעה בעמוד השדרה
במהלך הרדמה

פורסם   16.11.07

לכתבה המלאה
 
280 אלף שקל לצעירה שנפצעה בתאונת דרכים
למרות שאין לה אחוזי נכות

פורסם  19.10.07

לכתבה המלאה
 
החליק באולם שמחות ויקבל 51 אלף שקל
פורסם  25.7.07

לכתבה המלאה
 
תושבת עכו שנפצעה מקריסת קיר תובעת 2 מליון שקל
מקלאבמרקט

פורסם   25.5.07

לכתבה המלאה
 
תושב נהריה תובע 2.5 מליון שקל מקליניקה לטיפולי לייזר
פורסם  26.1.07

לכתבה המלאה
 
משפחתו של תושב הצפון שנהרג בתאונת רכבת
תובעת 2.5 מליון שקל

פורסם   1.12.06

לכתבה המלאה
 
 
סטודנט שנפצע בתאונת דרכים יקבל פיצויים של
כ-340 אלף שקל

פורסם    17.11.06

לכתבה המלאה
 
 
בת 90 תקבל 90
פורסם   1.9.06

לכתבה המלאה
 
 
מתקין אזעקות הוכר כנפגע ב"מחלה מקצועית"
פורסם  7.7.06

לכתבה המלאה
 
 
חברת החשמל תשלם למשפחה כ-840 אלף שקל
פורסם  9.6.06

לכתבה המלאה
 
 
כ-850 אלף שקל פיצויים למשפחה שבנה התחשמל למוות
פורסם    9.6.06

לכתבה המלאה
 
 
נפגע בקרסול בתאונת דרכים ויקבל מהביטוח 248 אלף שקל
פורסם   24.2.06

לכתבה המלאה
 
 
טוען שחלה עקב תאונה ותובע את הביטוח ב-2.5 מליון שקל
פורסם   18.11.04

לכתבה המלאה
 

תושבת נהריה שנפצעה בתאונת דרכים
תקבל 300 אלף שקל פיצויים

פורסם  12.03

לכתבה המלאה

 
 
 
 
ערן בקר - משרד עורכי דין   כתובת. רח' הרצל 75 נהריה  22446  טל' רב קווי. 04-9001056  פקס. 04-9001057  דואר אלקטרוני. eran.ebeker.co.il@gmail.com
בניית אתרים | עיצוב אתרים | קידום אתרים | כרטיס פייסבוק עסקי סטודיו רותם-בר: rotembarstudio.com