הכנסו לדף
    הפייסבוק שלנו
 


תאונות דרכים

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים התשל"ה - 1975 (להלן - החוק) נחקק על מנת להסדיר את עניין פיצוי נפגעי גוף בתאונות דרכים.

בחוק הגדרות לעניין מהי תאונת דרכים, מי זכאי לפיצוי בגין פגיעה בה, על מי מוטל החיוב בפיצוי, חישוב הפיצויים וסדרי הדין בדיון בתביעה לפי החוק. העיקרון המרכזי של החוק בגין תאונות דרכים הינו אחריות מוחלטת, קרי כל נפגע בתאונה, בין אם הוא נוסע, נהג או הולך רגל, זכאי לפיצוי ללא קשר לשאלה מי אשם בתאונה. על מנת לקבל פיצוי לפי החוק יש צורך כי האירוע בו נגרמה הפגיעה יוגדר כתאונת דרכים.

על פי החוק, תאונה הנה מאורע שגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה. המונחים "תאונות דרכים", "רכב מנועי" ו"מטרות תחבורה" זכו לפירוש הן בפסיקה הרבה של בית המשפט בעניין זה והן בתיקונים לחוק.

באופן עקרוני ניתן לומר כי תאונה שארעה תוך כדי נסיעה ברכב, החניית הרכב, כניסה לרכב וירידה ממנו, נחשבת לתאונת דרכים וכך גם חלק ניכר מהמקרים שבהם נפגע אדם תוך כדי טיפול ברכב, פגיעה ממטען שהתנתק מרכב וכדומה. תנאי נוסף לקיומה של תאונת דרכים הנו כי הרכב המעורב בתאונה הינו רכב מנועי כהגדרתו בחוק. בפועל חלק ניכר מכלי הרכב נופלים להגדרה זו, למעט חריגים כגון כסאות גלגלים.

את הפיצוי בגין נזק גוף שנגרמו לנפגעים, משלמת חברת הביטוח אשר ביטחה את הרכב שבו נהג או נסע הנפגע.

הולך רגל אשר נפגע, יתבע את חברת הביטוח של הרכב שפגע בו. במידה ומדובר בתאונת פגע וברח או כאשר אין לרכב הפוגע ביטוח, זכאי הולך הרגל הנפגע לתבוע את "קרנית" - קרן שתפקידה לפצות נפגע הזכאי לפיצויים לפי חוק, שאין לו אפשרות לתבוע את חברת הביטוח.

כדי לקבוע את גובה הפיצוי, כשמוגשת תביעה לבית המשפט על פי החוק, ממנה ביהמ"ש מומחה רפואי מטעמו אשר יחווה דעתו בעניין גובה הנכות הרפואית וכל עניין אחר בנוגע לפגיעת התובע. לשם כך נעזר המומחה במסמכים רפואיים שהוא מקבל מהצדדים ובתקנות הביטוח הלאומי לפיהן נקבעות דרגות הנכות.

הנזקים אשר בגינם משולמים פיצויים לנפגע כוללים: הפסדי שכר ואובדן כושר השתכרות, הוצאות רפואיות, הוצאות עבור עזרת זולת, הוצאות ניידות, כאב וסבל והוצאות משפט ובמקרים קשים ראשי נזק נוספים.

באופן טבעי, ככל שפגיעת התובע חמורה וקשה יותר ואחוזי נכותו גבוהים יותר - סכום הפיצוי גבוה יותר.

התובע, שנאלץ להתמודד עם הטראומה הנפשית והפיזית של התאונה, אינו יכול לגייס בכוחות עצמו את האנרגיה והידע הדרושים להתמודדות מייגעת ומסובכת עם משפטני חברות הביטוח וההליכים השונים העומדים לזכות הנפגע למימוש זכויותיו, הואיל והפרוצדורה, כמו גם, המהות, הינם מורכבים.

מכאן החשיבות הרבה בקבלת סיוע מעורך דין מומחה לצורך קבלת הפיצויים. מומלץ מאוד לפנות לייעוץ של משרד עורכי דין המומחה בתחום על מנת שיעריך את מלוא הזכויות העומדות בפני הנפגע ואת סיכויי הצלחת התביעה. שכר הטרחה הוגדר בחוק בתביעות מסוג זה והוא נע בין 8% ל 13% מהפיצוי המושג ללקוח בסיום התיק, ונגבה רק במקרה של זכייה לחילופין ניתן להסכים על שכ"ט קבוע מראש ולא מותנה באחוזים מהזכיה בתיק.

הנחיות חשובות לנפגעי תאונות דרכים:

1. יש לקבל אישור ממשטרת ישראל על תאונת דרכים.

2. יש לשמור העתק מכל המסמכים הרפואיים הרלבנטיים של תאונת דרכים - דו"ח ביקור בחדר מיון, סיכומי מחלה, תעודות אי כושר מרופא משפחה וכיוצ"ב.

3. יש לשמור ולתעד הוצאות כספיות עקב תאונת דרכים: קבלות בגין נסיעה במוניות, רכישת תרופות וכיוצ"ב.

4. המלצתנו הינה לא להסכים להיפגש עם חוקר מטעם חברת הביטוח בטרם היוועצות של הנפגע עם עו"ד מטעמו.

5. סוגי הנזק העיקריים בגינם ייפסק פיצוי בתביעה לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים הינם:

א. כאב וסבל (המכונה "נזק שאינו ממוני") - נקבע על פי הסכום הקבוע בתקנות, כאשר מובאים בחשבון לצורך חישובו: גובה נכותו הצמיתה (הקבועה) של נפגע תאונות דרכים, מספר ימי האשפוז בעקבות תאונת דרכים וגילו של הנפגע. במקרה בו לא נקבעה לנפגע תאונת דרכים נכות צמיתה, בית משפט רשאי לפסוק לטובתו פיצויים עד גובה הפיצוי הנפסק למי שנכותו הינה בשיעור 10%.

ב. הפסדי שכר - פיצוי בגין הפסד שכר או הכנסות של הנפגע כתוצאה מארוע תאונת דרכים. במידה ונקבעת לנפגע תאונת דרכים נכות צמיתה - יפוצה גם בגין הפסד שכר או הכנסות בעבר ובעתיד. בענין זה גורם החישוב העיקרי הינו שיעור הנכות שנפסק לנפגע.

ג. עזרת הזולת - כאשר הנפגע זקוק לעזרת הזולת עקב פגיעתו בתאונה, אשר אלמלא קרות אותה תאונה לא הייה נזקק לה (עוזרת בית במקרה הקל ועזרה סיעודית במקרים הקשים) נפסק לזכותו פיצוי אשר יאפשר לו לקבל עזרה זו.

ד. החזר הוצאות שנדרש הנפגע להוציא עקב פגיעתו בארוע תאונת דרכים - כל מקרה לפי נסיבותיו.

ה. ניידות, צרכים מיוחדים וראשי נזק נוספים של נפגעים עם נכויות קשות וגבוהות.

ו. כאשר תאונת דרכים הינה תאונת עבודה, יש לפנות אל המוסד לביטוח לאומי על מנת לקבל את הפיצוי המגיע ממוסד זה (אשר מנוכה מהפיצוי על פי חוק הפלת"ד, גם אם לא הוגשה תביעה למוסד לביטוח לאומי.

ז. עוד יש לבדוק האם הנכם מבוטחים, באופן פרטי או דרך מקום העבודה, בביטוחים המקנים פיצוי בגין פגיעה בארוע תאונת דרכים. במקומות עבודה גדולים קיימים ביטוחים קולקטיביים, שלעתים אין העובד מודע להם ואשר מקנים לו זכויות. יש לבדוק עם מחלקת כח האדם האם קיים ביטוח כזה. ביטוחים פרטיים יכולים להיות: ביטוח חיים או ביטוח מנהלים הכוללים כיסוי למקרה אבדן כושר עבודה ו/או נכות כתוצאה מתאונה. ביטוח תאונות אישיות (בענין זה יש להזכיר כי בפוליסות רבות לביטוח דירה ולביטוח עסק קיים פרק לביטוח תאונות אישיות).

ח. יש לשים לב - להבדיל מתביעה על פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, המתיישנת רק כעבור 7 שנים, תביעה על פי פוליסת ביטוח מתיישנת כעבור 3 שנים בלבד. כלומר- יש להגיש תביעה לבית המשפט (אין די בתביעה לחברת הביטוח תוך 3 שנים ממועד תאונת דרכים). 

גם זו תאונת עבודה: חטף התקף לב בזמן ויכוח -
ויפוצה ע"י הביטוח הלאומי

13.3.2012

לכתבה המלאה
 
כמה שווה אצבע מוגבלת בתנועה?
9.3.2012

לכתבה המלאה
 
יותר ממיליון שקלים פיצויים למשפחתה של אישה
שקרס עליה עץ

3.2.2012

לכתבה המלאה
 
760 אלף שקל פיצויים לאדם שנפגע בתאונת דרכים
16.1.2012

לכתבה המלאה
 
יקבל פיצויים בסך 1.8 מיליון ש"ח בגין פציעה בעין
לכתבה המלאה
 
האם התקף לב שאירע בעבודה, הוא תאונת עבודה?
7.10.2011

לכתבה המלאה
 
העד התנהג לא יפה, המוסד לביטוח לאומי ישלם
פורסם 19.8.11

לכתבה המלאה
 
תעוקת חזה הוכרה כפגיעה בעבודה
פורסם 29.7.11

לכתבה המלאה
 
רוכב אופניים שנפגע בתאונת דרכים פוצה ב-1.5 מליון שקלים
פורסם 6.5.11

לכתבה המלאה
 
שליח שעבר תאונה יפוצה ב- 205 אלף שקלים
פורסם 15.4.11

לכתבה המלאה
 
נפגע בתאונה, קיבל כסף
פורסם 18.3.11

לכתבה המלאה
 
ההתרגשות בעקבות מציאת המסמך הסודי
השפיעה על הלב

פורסם 4.3.11

לכתבה המלאה
 
משפחות של טובעים במערת המוות תובעים 2.5 מליון שקלים
כל אחת

פורסם 11.2.11

לכתבה המלאה
 
חדשות ערוץ 2 - כתבה על הטביעות למוות במערה וראיון עם עו"ד ערן בקר
לצפייה לחץ/י כאן
 
גם זה קורה:
מס ההכנסה יחזיר 770 אלף שקלים

פורסם 28.1.11

לכתבה המלאה
 
ראה גופות שרופות במלחמה,
מבקש שיכירו בו כנכה של משרד הביטחון

פורסם 14.1.11

לכתבה המלאה
 
נפל עליה קלסר, קיבלה מענק מהביטוח הלאומי
פורסם 17.12.10

לכתבה המלאה
 
נפל במרכז הספורט, תובע יותר ממליון שקלים
פורסם 3.12.10

לכתבה המלאה
 
הטעות בזיהוי עלתה למשטרת ישראל ולמדינה 200 אלף שקל
פורסם 29.10.10

לכתבה המלאה
 
אלמנתו של תושב הצפון תקבל 1.4 מליון שקלים פיצויים 
פורסם 14.10.10

לכתבה המלאה
 
תושבת הצפון שנדרסה תפוצה בכחצי מליון שקלים
פורסם 21.9.10

לכתבה המלאה

 
"המערה באכזיב פסטורלית?"
פורסם  3.9.10

 
"מוות במערה באכזיב"
פורסם בידיעות אחרונות 3.9.10

לכתבה המלאה
 
האישה התאילנדית דרשה לחלוק את הירושה עם האלמנה ונדחתה
פורסם   28.7.10

לכתבה המלאה
 
מדריך שהוכה בידי חניכיו תובע 1.5 מליון שקל מהפנימייה
פורסם   18.6.10

לכתבה המלאה
 
נפגעה בניתוח בשלפוחית השתן ותפוצה ב-150 אלף שקלים
פורסם   10.6.10

לכתבה המלאה

 
נפלה בדרך לרכבת וקיבלה יותר מ-350 אלף שקל פיצויים
פורסם  20.5.10

לכתבה המלאה

 
כאבים קלים בגב התחתון שווים 213 אלף שקל
פורסם  5.3.10

לכתבה המלאה
 
יקבל חצי מליון שקל פיצויים בלי שנקבעו לו אחוזי נכות
פורסם  30.10.09

לכתבה המלאה
 
הוכר כנפגע עבודה למרות שהתנדב
פורסם  2.10.09

לכתבה המלאה
 
תושבת נהריה שנפגעה מרכב תפוצה ביותר ממליון שקלים
פורסם  11.9.09

לכתבה המלאה
 
נפגע בדרכו לטפל בתאונה אחרת, ויפוצה
פורסם  28.8.09

לכתבה המלאה
 
עובד העירייה נעלב מהמנהלת ויוכר כנפגע תאונת עבודה
פורסם  20.3.09

לכתבה המלאה
 
עובד עירייה שהוחלט להופכו למטאטא רחובות יוכר
כנפגע תאונת עבודה

פורסם  20.3.09

לכתבה המלאה
 
תביעה: הבלשים גרמו התקף לב בעקבות טעות בזיהוי
פורסם  6.3.09

לכתבה המלאה
 
"השוטרים טעו בזיהוי והפכו קיבוצניק לנכה"
התפרסם בידיעות אחרונות 6.3.09

לכתבה המלאה
 
תושב הצפון תובע 2.5 מליון שקלים
מהמשטרה על טעות בזיהוי

פורסם  5.3.09

לכתבה המלאה
 
נחשפה לאזבסט, חלתה בסרטן ותובעת 2.5 מליון שקל
פורסם  15.1.09

לכתבה המלאה
 
בן 26 יוכר כנכה צה"ל
פורסם  22.12.08

לכתבה המלאה
 
ננשכה ע"י כלב ותפוצה ב-250 אלף שקל
פורסם  17.7.08

לכתבה המלאה
 
בת 78 תפוצה ב-209 אלף שקל
פורסם  6.6.08

לכתבה המלאה
 
בית הדין לעבודה הכיר בליקוי שמיעה תאונת עבודה
פורסם  21.3.08

לכתבה המלאה
 
קיבל פיצויים 11 שנים לאחר התאונה
פורסם   22.2.08

לכתבה המלאה
 
בית המשפט: מנהל השוק חלה לאחר שהותקף מילולית
פורסם  11.1.08

לכתבה המלאה
 
בית המשפט קבע: יש קשר בין אוטם שריר הלב לעבודה
פורסם   11.1.08

לכתבה המלאה
 
נפצע בתאונת דרכים ויקבל 3 מליון שקל
פורסם   28.12.07

לכתבה המלאה
 
הכלב נשך את האישה בשדיה ובעליו נתבעים לשלם
1.5 מליון שקל

פורסם    21.12.07

לכתבה המלאה
 
85 אלף שקל פיצוי לאישה שנפגעה בעמוד השדרה
במהלך הרדמה

פורסם   16.11.07

לכתבה המלאה
 
280 אלף שקל לצעירה שנפצעה בתאונת דרכים
למרות שאין לה אחוזי נכות

פורסם  19.10.07

לכתבה המלאה
 
החליק באולם שמחות ויקבל 51 אלף שקל
פורסם  25.7.07

לכתבה המלאה
 
תושבת עכו שנפצעה מקריסת קיר תובעת 2 מליון שקל
מקלאבמרקט

פורסם   25.5.07

לכתבה המלאה
 
תושב נהריה תובע 2.5 מליון שקל מקליניקה לטיפולי לייזר
פורסם  26.1.07

לכתבה המלאה
 
משפחתו של תושב הצפון שנהרג בתאונת רכבת
תובעת 2.5 מליון שקל

פורסם   1.12.06

לכתבה המלאה
 
 
סטודנט שנפצע בתאונת דרכים יקבל פיצויים של
כ-340 אלף שקל

פורסם    17.11.06

לכתבה המלאה
 
 
בת 90 תקבל 90
פורסם   1.9.06

לכתבה המלאה
 
 
מתקין אזעקות הוכר כנפגע ב"מחלה מקצועית"
פורסם  7.7.06

לכתבה המלאה
 
 
חברת החשמל תשלם למשפחה כ-840 אלף שקל
פורסם  9.6.06

לכתבה המלאה
 
 
כ-850 אלף שקל פיצויים למשפחה שבנה התחשמל למוות
פורסם    9.6.06

לכתבה המלאה
 
 
נפגע בקרסול בתאונת דרכים ויקבל מהביטוח 248 אלף שקל
פורסם   24.2.06

לכתבה המלאה
 
 
טוען שחלה עקב תאונה ותובע את הביטוח ב-2.5 מליון שקל
פורסם   18.11.04

לכתבה המלאה
 

תושבת נהריה שנפצעה בתאונת דרכים
תקבל 300 אלף שקל פיצויים

פורסם  12.03

לכתבה המלאה

 
 
 
 
ערן בקר - משרד עורכי דין   כתובת. רח' הרצל 75 נהריה  22446  טל' רב קווי. 04-9001056  פקס. 04-9001057  דואר אלקטרוני. eran.ebeker.co.il@gmail.com
בניית אתרים | עיצוב אתרים | קידום אתרים | כרטיס פייסבוק עסקי סטודיו רותם-בר: rotembarstudio.com