פטור ממס הכנסה

פטור מתשלום מס הכנסה

 

פטור מתשלום מס הכנסה כתוצאה ממחלה או נכות –
החל מה - 1.7.2003 תוקן סעיף 9(5) לפקודה המקנה פטור ממס עבור הכנסות של אחד מהיחידים הבאים:

  • עיוור, נכה בשיעור של 100%, 

  • נכה בשיעור של 90% נכות מפגיעות באיברים לפי חישוב מיוחד,

  • נכה שנקבעה לו נכות צמיתה בשיעור של 89% לפי חישוב מיוחד.

פטור מס הכנסה יחול על נכות רפואית בלבד ולא על נכות תפקודית.

לפי התיקון, הפטור ניתן רק אם תקופת הנכות הכוללת, עולה על 184 יום עד לתקרת הכנסה המתעדכנת מידי שנה.

התקרה שונה אם מדובר בהכנסה מיגיעה אישית כמו משכורת, הכנסה מעסק ועוד או כשמדובר בהכנסה שאינה מיגיעה אישית כמו ריבית, שכר דירה ועוד.

יודגש כי מי שתקופת נכותו הכוללת נקבעה בין יום אחד ל - 184 יום לא יהיה זכאי לפטור בגין הכנסותיו. לעיתים מדובר בסכומים גבוהים מאוד ונכון יהיה 
להכין את התביעה לרשויות המס באופן מקצועי ויסודי.
 
עפ"י סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה, עיוור ומי שסובל מנכות רפואית של למעלה מ-90%, זכאי לקבלת פטור מתשלום מס הכנסה, על הכנסתו עד לגובה התקרה הקבועה בחוק. תקרה זו משתנה משנה לשנה ואת הפטור ניתן לקבל גם לעתיד וגם רטרואקטיבית עבור 6 שנים אחרונות, בהתאם למועד תחילת הנכות שנקבע על ידי הועדה.

ההכנסה אשר עליה ניתן לקבל את הפטור, הינה אותה הכנסה שיש לנכה מיגיעה אישית, כלומר מעבודתו. אולם, במקרים בהם הנכה אינו מגיע להכנסה השנתית המינימאלית הקבועה בחוק, יאושר לו פטור מתשלום מס הכנסה, עד לגובה תקרה מסוימת, גם מהכנסה אינה מיגיעה אישית.

הפטור הינו עד להכנסה של כ- 492,000 ₪ לשנה ממשלח יד, דהיינו מיגיעה אישית (משכורת, הכנסה מעסק ...), או 64,000 ₪ מהשכרת נכס או תמלוגים. הפטור לא ניתן על הכנסות ממקורות אחרים כמו ריבית. מאחר והפטור החודשי עולה על 40,000 ₪, יש חשיבות לבדיקה אצל מומחים האם מגיע לך פטור זמני או קבוע.

חשוב לדעת כי מי שנכותו נקבעה כבר על ידי ועדה רפואית, במסגרת תביעה בגין פגיעה מעבודה, תביעה במסגרת חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תביעה במסגרת חוק נכי רדיפות הנאצים, חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, חוק הפיצויים לנפגעי גזזת וכו', יכול להסתמך על קביעה זו גם לצורך תביעתו לקבלת פטור ממס הכנסה.במקרים אחרים, בהם טרם נקבעה נכותו הרפואית של התובע, יהיה עליו להיבדק ע"י ועדה רפואית של ביטוח לאומי, אשר תקבע את נכותו לצורך התביעה לקבלת הפטור.
 
חישוב גובה הנכות, נעשה בשקלול סך כל הנכויות הרפואיות שנקבעו בגין הפגיעות באיברי הגוף השונים. כך לדוגמא, אם לתובע נקבעו 10% בגין הגבלות בתנועות עמוד השדרה ו-10% נכות בגין טינטון, אזי נכותו הכוללת תעמוד על 19% ולא על 20% כפי שלעיתים נהוג לחשוב.

על החלטת הועדה הרפואית הנ"ל ניתן לערער בפני ועדה רפואית לערערים ואולם החלטת הועדה הרפואית לערערים הינה סופית ולא ניתן יהיה לערער עליה.
 
מי שהגיש תביעה לקבלת פטור מתשלום מס הכנסה, ונקבע כי נכותו אינה עוברת את הסף הקבוע בחוק, יהיה רשאי להגיש תביעה במסגרת הליך של החמרת מצב, בחלוף 6 חודשים מהמועד בו נבדק על ידי הועדה הרפואית בפעם האחרונה. לצורך פתיחת ההליך מחדש, על התובע להמציא כמובן אישור רפואי המעיד על ההחמרה שחלה במצבו הרפואי. ללא אישור רפואי שכזה לא תתקבל בקשתו לדיון מחדש.

אנו מזמינים אתכם לפנות בכל שאלה וייעוץ ראשוני לעו"ד ערן בקר:

במייל: ebekerlaw@gmail.com

בטלפון: 04-9001056

בווטסאפ: 0503636922